Back

Τι είναι το SEO ή αλλιώς “Search Engine Optimization”

Τι είναι το SEO;

To SEO (Search Engine Optimization) ή αλλιώς βελτιστοποίηση ιστοσελίδων, είναι μια μεθοδολογία απο τεχνικές και τακτικές που λαμβάνουν χώρα σε μια ιστοσελίδα, ώστε η τελευταία να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines) των μηχανών αναζήτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την καλύτερη κατάταξη της ιστοσελίδας, στα οργανικά αποτελέσματα (SERPS).

Γιατί το SEO είναι σημαντικό;

Το SEO ή αλλιώς τεχνικές  για την προώθηση ιστοσελίδων, είναι μια απολύτως απαραίτητο τεχνική για την βιωσιμότητα και την ευημερία μιας επιχείρησης. Ειδικά σήμερα, το 80% των συναλλαγών παγκοσμίως πραγματοποιούνται μέσω του internet, πράγμα που συνεχώς αυξάνει. Καθημερινά γίνονται εκατομμύρια αναζητήσεις με σκοπό την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Οι εταιρίες που καταφέρουν περιεχόμενό τους να είναι μέσα στα δέκα (10) πρώτα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να κάνουν πωλήσεις σε αυτούς που θα τις ανακαλύψουν εκεί.

Ποιες είναι οι πιο γνωστές τεχνικές SEO;

Για την προώθηση μιας ιστοσελίδας στην 1η σελίδα των μηχανών αναζήτησης θα πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη στρατηγική και μεθοδολογία. Μερικές από τις πιο γνωστές πρακτικές SEO είναι:

 • Η βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη (UX)
 • Πρακτικές On-Page SEO
 • Βελτιστοποίηση λέξεων-κλειδιών
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης ιστοσελίδας
 • Links Building (Off-Page SEO)
 • Βελτιστοποίηση περιεχομένου (Content SEO)
 • Βελτιστοποίηση για mobile/tablet συσκευές (Mobile SEO)
 • Βελτιστοποίηση εικόνων (Image SEO) κ.α.

Πόσο αποτελεσματικό είναι το SEO;

Το SEO ή βελτιστοποίηση ιστοσελίδων, είναι μια από τις πιο αποδοτικές μεθόδους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Είναι μια επένδυση με μεγάλη απόδοση και σίγουρο αποτέλεσμα, εφόσον γίνει σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ας δούμε μερικά από τα σημαντικά του οφέλη…

 •  Αυξάνει σημαντικά την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας.
  Στοχευμένη επισκεψιμότητα από χρήστες που πραγματικά ενδιαφέρονται για το αντικείμενο σας, με την χρήση κατάλληλων λέξεων – κλειδιών, τίτλων, meta tags και meta descriptions, ώστε να πετύχουμε υψηλό ποσοστό σε κλικ, ή αλλιώς CTR(Click-Throught Rate).
 • Επιστροφή της απόδοσης.
  Το κόστος της βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας, αν και δεν είναι αμελητέο, είναι πολύ μικρότερο απο τα οικονομικά οφέλη της επιχείρησής, απο την αύξηση του πελατολογίου και των πωλήσεων.
 • Βελτιστοποίηση της χρηστικότητας της ιστοσελίδας.
  Κατά την διαδικασία της βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης, πραγματοποιούνται στην σελίδα πλήθος διορθώσεων και βελτιώσεων όπως στο Layout, τα κείμενα, την δομή, την ευκολία αναζήτησης της πληροφορίας, το μενού πλοήγησης κ.α. Αυτό δεν βοηθάει μόνο τις μηχανές αναζήτησης αλλά και τους χρήστες.
 • Δημιουργία και ισχυροποίηση του Brand Name σας.
  Λόγω της κατάταξης της ιστοσελίδας σας στην πρώτη σελίδα των οργανικών αναζητήσεων, δέχεστε πολύ μεγαλύτερο όγκο επισκέψεων. Αυτό μεταφράζεται αμέσως σε πολύ μεγαλύτερη έκθεση και προβολή της μάρκας σας και των υπηρεσιών σας.

Όσο περισσότερο οι σελίδες σας κατατάσσονται σε υψηλές θέσεις στις μηχανές αναζήτησης, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε για τους χρήστες να βλέπουν το περιεχόμενό σας και να συνεργάζονται με το εμπορικό σήμα σας.

Πόσο χρόνο απαιτεί το SEO;

Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χρόνος για το SEO μιας ιστοσελίδας λόγω της πολυπλοκότητας και των πολλών παραμέτρων που λαμβάνουν χώρα σε κάθε περίπτωση. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, ο χρόνος που απαιτείται για τα πρώτα αποτελέσματα είναι συνήθως από 4 έως 6 μήνες.

Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις και αναλόγως των συνθηκών (π.χ ο ανταγωνισμός για τις λέξεις-κλειδιά, η παλαιότητα του Domain, η γεωγραφική περιοχή κ.α) μπορεί να απαιτηθούν 12 μήνες.

Πόσο συχνά πρέπει να ελέγχω την στρατηγική SEO;

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως το SEO, δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται μια φορά, πετυχαίνουμε την κατάταξη της ιστοσελίδας μας στην 1η σελίδα της Google και τέλος! Αντίθετα απαιτεί συνεχή και συχνή ενασχόληση, έλεγχο και δράση. Θα πρέπει ο SEO Expert και η εταιρία SEO να προσαρμόζεται ανάλογα με τις αλλαγές στον αλγόριθμο της Google, τις νέες τεχνολογίες, τάσεις και πρακτικές.

οικονομικό seo 

κόστος seo

ColorFish.gr Team
ColorFish.gr Team
https://www.colorfish.gr